RU  UA  EN

Вівторок, 25 червня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.95

Читайте нас у Telegram-каналі

Методологія рейтингу голів обласних державних адміністрацій

Рейтинг покликаний характеризувати ефективність діяльності голів на посадах і дотримання ними основних засад державотворення у відповідності до програмних документів і потреб населення регіонів.

Методологія проведення рейтингу підготовлена з урахуванням світового досвіду оцінки рівня демократії, застосування демократичних підходів при наданні послуг і розвитку країн (The International Institute for Democracy and Electoral Assistance, International IDEA). Схема визначення рейтингу базується на врахуванні широкого переліку чинників, які відображають різні аспекти діяльності голів, у тому числі комунікаційну складову.

Метою розробки рейтингу є оцінка діяльності голів в контексті розвитку регіональних політик, реалізації громадянських та політичних прав мешканців регіонів. Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:

- підвищувати поінформованість людей про діяльність керівництва області для оцінки якості виконання зобов’язань;

- слугувати основою для формування громадської думки з питань управління та виявляти сильні і слабкі сторони керівника;

слугувати інструментом для оцінки практичної ефективності виконання владних повноважень;

- консолідувати зусилля інститутів громадянського суспільства у напрямі розвиткурегіонів і проведення реформи децентралізації.

Методологія передбачає поєднання якісних та кількісних підходів.

Основний метод дослідження – збір і аналіз відкритої та достовірної інформації про діяльність голів обласних державних адміністрацій і їх комунікаційну активність. Обрання даного методу обґрунтовується тим, що не існує системи індикаторів для оцінки ефективності виконання державним службовцем своїх функцій з точки зору досягнення практичних цілей розвитку і підвищення добробуту громадян. Дослідження проводиться за підтримки ГО «Міжнародний центр перспективних досліджень» і результати розміщуються на веб-сайті Інтернет-видання «Апостроф».

За потреби може застосовуватись опитування членів громадських рад при обласних державних адміністраціях для отримання додаткової інформації або отримання кваліфікованих коментарів.

В основу виокремлення розділів для оцінки покладені окремі напрями діяльності регіонів згідно з національним законодавством і сфери інтересів суспільства, які становлять найбільший інтерес з точки зору читацької аудиторії Інтернет-видання «Апостроф».

З урахуванням такого підходу виокремлено наступні розділи:

Виконання програмних документів:

- визначається рівень виконання Плану заходів у рамках реалізації Стратегія розвитку області на період до 2020 року (постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року N 932 "Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів"). Оцінка грунтується на встановленні співвідношення виконаних завдань до їх загальної кількості для звітного періоду (річного).

Економічна ефективність:

- визначається ефективність бюджетної політики за рахунок аналізу даних обласного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів). Оцінка грунтується на встановленні співвідношення дохідної частини бюджету до його видаткової частини для звітного періоду.

Комунікаційна політика і медіа-активність:

- визначається наявність на веб-сайті облдержадміністрації онлайн платформи для комунікації між громадянином і адміністрацією, головою (дієвість форми зворотного зв’язку);

- проводиться моніторинг публікацій на веб-сайті облдержадміністрації інформації про голову, його графік роботи (резюме чи біографічні дані, контактні дані, час та місце проведення прийому громадян);

- визначається наявність публічної інформації про діяльності голови на веб-сайті облдержадміністрації (анонси заходів, плани роботи, звіти за результатами заходів);

- проводиться моніторинг публікацій на веб-сайті облдержадміністрації звітів про роботу голови (наявність квартальних/місячних/тижневих звітів). Наявність звітів з меншою ніж рік періодичність вказує на оперативність в роботі;

- визначається наявність на веб-сайті облдержадміністрації окремого розділу зі звітами про виконання програм соціально-економічного, культурного розвитку;

- визначається зручність доступу до інформації про роботу облдержадміністрації та її повнота (різноманіття розділів, відповідність наведеної інформації змістовному наповненню заходів);

- проводиться оцінка комунікації голови зі ЗМІ за звітний період (частота згадувань у ЗМІ). За 100% приймається найбільша кількість одного з голів у рейтингу.

Оцінка розділів і окремих питань здійснюється за якісними і кількісними критеріями шляхом виставлення балів.

Оцінці відповідає така кількість балів:

- однозначна відповідь – 0 балів (негативна) або 10 балів (позитивна);

- за наявності декількох критеріїв для одного питання його оцінка формується як сума балів за усіма критеріями. Кожному критерію присвоюються бали, кількість яких визначається як співвідношення числа критеріїв до 10;

- при оцінці великого числа критеріїв (завдань при аналізі звітів*) визначається відсоткове значення згрупованих за спільною ознакою критеріїв до їх загального числа або іншої групи даних, що приймається за 100%. Отримані дані переводяться у бали з розрахунку, що 10% = 1 бал;

*При відсутності публічних даних для аналізу нараховується 0 балів. При порівнянні звітів використовується коефіцієнт 0,25 за кожен квартал, на який збільшується кількість отриманих балів, якщо дані у звітах наведені за менший період ніж той, який оцінюється;

- при оцінці відсоткового значення динаміки показника, бали визначаються з розрахунку, що 10% = 1 бал.

Оцінка за розділом, де береться до уваги декілька питань,визначається як середнє значення балів за усіма питаннями.

Узагальнений рейтинг голови визначається як середнє значення балів за усіма категоріями.

Джерелом даних для аналізу є офіційні веб-сайти облдержадміністрацій, Адміністрації Президента, Уряду, органів державної влади, Держстату, Держказначейства, ЗМІ, соціологічні і експертні опитування та інші джерела, достовірність яких не потребує підтвердження.

Таким чином, дана методологія дозволяє отримати багаторівневу оцінку ефективності роботи голів облдержадміністрацій.

Знайшли помилку - видiлiть та натиснiть Ctrl+Enter